ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่ก

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที

Read more