การติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

7/7 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 042-222-041 , โทรสาร. 042-246-665 , 042-221-677

E-Mail  udn1@nongkhai2.go.th

 3,907 total views,  14 views today