ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินเเละสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2565

Read more

ประกาศโรงเรียนบ้านอูบมุง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)

Read more