ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตปลูกฝังการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนรวมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย เด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพRead more