นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทดแทนให้ครูที่เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงานและครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสถานศึกษาออนไลน์ฯ

27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.3

Read more