ผอ.สพปอดรธานี เขต 1นำคณะผับริหารสถานศึกษา และคณะครที่ได้รับจัดสรรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกนายพรชัย โพคันโยผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1

ผอ.สพปอดรธานี เขต 1นำคณะผ

Read more