นางกรรณิกา บุลสถาพร รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาRead more

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)Read more