ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุดธานี เขต 1Read more

สพป.อุดรธานี เขต1 เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์และสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565

Read more