“สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเลื่อม และโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2

Read more

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมกับสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี จัดประชุมการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2

Read more