สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7/2564)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน

Read more