“สพป.อุดรธานี เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๖”

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒

Read more

ประธานคลัสเตอร์ 10 เข้าร่วมประชุมพิจารณาแบบติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 25

Read more