การคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  ในการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมี นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดร.เอื้อมพร