สพป.อุดรธานี เขต 1 คัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  ในการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัล ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมี นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี    เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
[envira-gallery id=”1006″]

Loading