ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ให้สัมภาษณ์เพื่อถ่ายทำสกู๊ปข่าวลงรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ให้สัมภาษณ์กับนางสาวพรนับพัน วงศ์ตระกูล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อถ่ายทำสกู๊ปข่าวโครงการพัฒนาทักษะครูและนักจัดการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เผยแพร่ในรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ในหัวข้อ 1.) Active Learning ในห้องเรียนที่เน้นการลงมือทำ 2.) คุณลักษณะผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ 3.) แนวทางการพัฒนาผู้เรียนของเขตพื้นที่ (ดนตรี กีฬา อาชีพ) ณ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี[envira-gallery id=”1008″]

Loading