ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
[envira-gallery id=”1014″]

Loading