สพป.อุดรธานี เขต 1 รับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย    นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า… ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2564  หลังจากนั้น ได้มีการประชุมประจำเดือน ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี