สพป.อุดรธานี เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการ  ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) จำนวน 10 ราย โดยมี นางทิพวรรณ แพงบุปผา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายสันติชัย โสมศรีแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี    เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี