สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7/2564)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 7/2564)  โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในการนี้มี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี