สพป.อุดรธานี เขต 1 พบปะให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเมือง 9 พร้อมทั้งมอบนโยบายเด็กอุดร 1 เป็นที่ 1

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเมือง 9 และมอบนโยบายเด็กอุดร 1 เป็นที่ 1 รวมทั้งแสดงความยินดีกับ     นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสกดาว ในโอกาสรับตำแหน่งประธานกลุ่มเมือง 9  ในการนี้ มี ดร.เอื้อมพรพิชญ์  แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ดร.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก และนางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี