ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตฯ