สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นย้ำให้ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 และชื่นชมโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนได้สวยงาม ตามนโยบายโรงเรียนสวย ห้องเรียนงาม