ประเมินกิจกรรม 5 ส. ไตรมาสที่ 1

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fudn1pesao%2Fposts%2Fpfbid08VdVHQdqbLJt56c6hcWwe3jhCRSfKHyzhUtGmwRUXcbZ2n7Q3d2KWbjy7uWjzVgQl&show_text=true&width=750″ width=”750″ height=”1000″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowfullscreen=”true” allow=”autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share”></iframe>