“พิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา”