สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายรับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานพิธี  เปิดป้ายรับมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามโครงการ “ผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง” โดยมี นายธนันชัย ปลัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหลุ่ง กล่าวรายงาน ในการนี้มี ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมือง 8 และ นางจิรนาถ อินแสง ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี