ผอ.สพป.อด.1 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียน เมือง 3