ผอ.สพป.อด.1 เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ 2