ผอ.สพป.อด.1 เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกลุ่มเมือง 7