“ผอ.เขต พบเพื่อนครูอำเภอเมือง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 ดี 4 รู้ สู่ 3 สุข”