สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านเลื่อม

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.15 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเลื่อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นย้ำให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 รวมถึงฝากครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้ฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับนักเรียน