“ผอ.เขต พบเพื่อนครู เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 3 ดี 4 รู้ สู่ 3 สุข กลุ่มเพ็ญและสร้างคอม”