“ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์และปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา”