พิธีเปิด “งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง