ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”