ออกตรวจเยี่ยมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง และ โรงเรียนบ้านหินโงม