“พิธีเปิดโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร ป.4 ภาคเรียนที่ 2”