กิจกรรม “วันภาษาไทยก้าวหน้า วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ร่วมใจสู่อาเซียน” ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเลื่อม