“การประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)”