“ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ทางออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566”