“มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี 15 – 16 กรกฎาคม 2566”