“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนเมือง 7”