ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ เอกชน สำหรับคนหางาน