สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน