นางกรรณิกา บุลสถาพร รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา