นางกรรณิกา บุลสถาพร รองผอ.สพป.อุดรธานีเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนเชิงรุก (Active Learning)