ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)”