ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งสายผู้สอน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)