ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ห้องเรียน