ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์พิจารณาผลงานรางวัล เพื่อจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินของเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)