ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการชี้แจงรายละเอียดสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา