สพป.อุดรธานี เขต 1 เยี่ยมนิเทศ ติดตามรูปแบบการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านนาพู่

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้    ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมนิเทศ ติดตามรูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี